Notícies
Xarxa
29 novembre 2022
Tenim el calendari de recollida dels voluminosos al municipi de Pardines. Les dates de recollida són les marcades en blau. Us pod
16 novembre 2022
Des de la Generalitat de Catalunya ens comuniquen que amb data 11 de novembre i fins el 12 de desembre de 2022 s’ha obert el tràmit de co
31 octubre 2022
LA Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 17 de maig de 2022 ha atorgat a l'Ajuntament de Pardines el següen
17 octubre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 3 de maig del 2022 va acordar la concessió de les subvencions de
29 novembre 2022
Us comuniquem que el Ple ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció d'incendis
7 novembre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 5 de juliol de 2022, ha pres l’acord seg
28 octubre 2022
La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del 17 de maig de 2022 ha atorgat a l'Ajuntament de Pardines subvenció
5 octubre 2022
Per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Girona reunida el 3 d'agost de 2021 es va atorgar la subvenció segons els següent deta