Notícies

25 novembre 2020
L'Ajuntament de Pardines dona suport al MANIFEST 25N 2020 a raó del Dia internacional contra la violència de gènere.    Engu
24 novembre 2020
Us participem que el proper Ple es realitzarà el dia 25/11/2020 a les 20:00h. Donades les circumstàncies i recomanacions del PROCICAT e
11 novembre 2020
Amb data 4 d'agost de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar l'atorgament dels imports corresponents a la subvenció
15 juliol 2020
La Diputació de Girona, amb data 7 de juliol de 2020 va prendre, per unanimitat, la resolució de la subvenció del programa de suport a ac
2 abril 2020
El passat dilluns 30 de març de 2020, l'alcaldia de la corporació, amb el recolzament de tot l'equip de govern, va aprovar el nou calendar
24 novembre 2020
Com sabeu, la recollida de voluminosos es realitza en dies concrets, no podent-se deixar a les escombraries habitualment. El calendari vo
11 novembre 2020
Per acord de data 8/9/2020 la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern, es va resoldre la convocatòria de la subve
15 juliol 2020
El passat 9 de juliol de 2020 la Generalitat de Catalunya va publicar la Proposta de resolució provisional per a la concessió de la subven
12 novembre 2019
L'ajuntament de Pardines ha executat les obres a la forest "Emprius de Pardines", forest catalogada d'Utilitat Pública amb el número 25 de