Artesans

Taller de forja antiga de J.Hubach

ferrerPardines s’hi desenvolupa l’ofici de ferrer de forja des de fa moltes generacions, amb el taller ubicat al Carrer Major nº 1, a Cal Ferrer, és clar. El taller continua a ple funcionament fins al punt que a Pardines i a d’altres pobles propers s’hi poden reconèixer multitud de feines fetes amb aquest material i perfil inconfusible.

Sapiguem una mica més sobre la forja:

La forja és la tècnica emprada pel forjador, o ferrer, consistent en donar forma al metall per mitjà del foc i del martell. L’establiment on es forgen els metalls s’anomena farga.

Bàsicament una forja conté una llar, (fornal), per escalfar els metalls (normalment acer o ferro), una enclusa, i un cossi (en el qual es pot refredar ràpidament les peces forjades, per tant trempar-les). Les eines inclouen molls per agafar el metall calent, i martells per colpejar-lo. Normalment es realitza treballant els metalls en calent, doncs en calent solen ser més plàstics,
és a dir més deformables.

Peça forjada

La forja treballa el metall per deformació plàstica. Es distingeix del treball del metall retirant material (per broques, fresadores, torn, etc. ), i del procés pel que es dona forma al metall fos abocant-lo dins un motlle (fundició).

Antigament aquesta tècnica era realitzada a cops de martell. El metall, era escalfat en la fornal, agafat amb ajut de tenalles de fornal i posat sobre l’enclusa on era colpejat pel ferrer.

Les operacions més comuns que es realitzaven, eren:

  • Adreçar o aplanar peces deformades.
  • Estirar peces: A partir d’un material de certes dimensions, aquest és aprimat a cops.
  • Reblar: Consisteix en fer cabotes a objectes o a unir peces per mitjà dels reblons/rebló.
  • Foradar: és fer forats de mides considerables, amb ajut de punxons o motlles simples.
  • Doblegar: És conformar una peça en angle.
  • Corbar: Converteix una peça recta, en una corba. Per exemple una ferradura de cavall.
  • Soldar: Antigament dues peces a soldar, eren escalfades juntes fins a temperatures suficientment altes per a que tornessin el metall pastós. S’ajuntaven sobre l’enclusa i es colpejaven suaument, quedant soldades.

Més modernament, el forjat lleuger es fa amb ajut de màquines. La més emprada és el martinet o martell mecànic, mogut generalment amb motor elèctric, encara que també poden ser moguts amb energia pneumàtica.

Quan el forjat és de grans peces, s’empren premses hidràuliques i les peces són mogudes amb ajut de grues de pont.

Si el forjat s’aplica a peces de sèrie, es realitza amb estampes. L’estampació es pot realitzar en fred o en calent i consisteix en deformar una peça entre dos motlles complementaris que són comprimits l’un vers l’altre amb la peça a estampar col·locada al mig. Aquesta operació, es fa sempre amb premses.


Taller de forja antiga J.Hubach
Mayor, 1
hubach@pephubach.com

Tel: 689 38 53 66