Dades generals

Ajuntament de Pardines

ajuntament_pardinesAdreça: Pl. Padró, 7

Codi postal i localitat: 17534 Pardines

Comarca: Ripollès

Telèfon: 972 727 390  / Fax: 972 727 027

CIF: P-1713300-J

Alcaldessa Presidenta: Il·lm. Sra. Nuria Pérez Desel

Horari d’atenció: De dilluns a divendres de 10h -14h

Registre telemàtic disponible les 24 hores els 7 dies de la setmana


Entitats de població que inclou Pardines
Llavanera
Orri, l’
Pardines
Puigsac
Pujalt
Vilaró

Població 2005
3
15
118
16

10