Composició del Ple

Núria
Núria Pérez Desel

Alcaldessa i regidora de les àrees de:

 • Presidència
 • Relacions institucionals
 • Governació
 • Seguretat
 • Justícia
 • Hisenda, Finances i Pressupost municipal
 • Participació ciutadana
 • Noves tecnologies de la informació i Telecomunicacions.
Laia
Laia Martínez Morera

1ª Tinent d’alcaldessa i Regidora de les àrees de:

 • Joventut
 • Cultura
 • Festes populars
 • Ensenyament
Jaume
Jaume Morera Tarruella

Regidor de les àrees de:

 • Medi ambient i Sostenibilitat
 • Espais Naturals
 • Veïnats
 • Camins Rurals
 • Brigada municipal
 • Agricultura, Ramaderia i Pesca
 • Caça
 • Gestió forestal dels boscos de titularitat pública.
marta
Marta Desel Serra

Regidora de les àrees de:

 • Benestar Social i Família
 • Salut
 • Igualtat i Gènere
 • Ciutadania
 • Transports i Mobilitat.
 • Turisme i Fires
Jordi
Jordi Hubach Claramunt

Regidor de les àrees de:

 • Urbanisme
 • Habitatge
 • Patrimoni
 • Esports