SUBVENCIONS NOVES TECONOLOGIES AFECTACIÓ COVID DE LA DDGI

La Junta de la Diputació de Girona en sessiò extraordinària del 20/10/2020 ha convocat subvenicó per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situación de la COVID-19, any 2020.

Us co,municquem que l’Ajuntament de Pardines l’ha sol.licitat en els següents conceptes: renting de la centraleta, compra de paquet ofimàtic i compra de telèfon mòbil, per import de 764,36€.