Fons de Cooperació econòmica i cultural 2019

La Diputació de Girona ha atorgat un any més, l’ajut del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2019, a l’Ajuntament de Pardines. Essent, enguany,  un import total de 43.611,83€, dels quals ja se n’ha justificat €,  que han permès al consistori contribuir a sufragar el cost de les següents despeses:

  • DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic: 9.500€ 
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles varis= 6.212,25€
  • NOVES TECNOLOGIES: 596,83€
  • SEGA DE MARGES: 1.600€

TOTAL JUSTIFICAT= 17.909,08€

A més, enguany s’ha justificat l’actuació d’inversió consistents en les obres de millora del cementiri municipal finançada amb la subvenció concedida l’any 2018 dins el Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per valor de 7.000€

Ara bé, quedarà PENDENT JUSTIFICAR per a l’exercici 2020 les actuacions d’inversió = 

  • ACTUACIONS D’INVERSIÓ per valor de: 25.702,75€