Acta de constitució del tribunal qualificador de la prova pràctica del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d’un agutzil de l’ajuntament de Pardines.

Avui dia 24 de maig de 2018 ha tingut lloc la prova pràctica prevista dins el procés selectiu per a la contractació d’una plaça de personal laboral temporal d’un agutzil per a l’Ajuntament de Pardines.

A continuació us facilitem l’enllaç de l’acta de constitució del tribunal qualificador.