Actuacions municipals per nevades i glaçades

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 1 d’agost de 2017, va concedir a l’Ajuntament de Pardines una subvenció per actuacions les subvencions següents:

  1. Actuacions municipals per a nevades, concretament, tasques de neteja de neu i escampar potassa en diferents vies públiques i carrers del municipi i totes aquelles despeses corrents derivades d’aquesta actuació per import de 7.800,00 € amb una subvenció de la Diputació de Girona per import de 3.458,15 € (44%).
  1. Inversió en accessoris d’emmagatzematge i distribució de potassa, concretament, adquisició de quatre contenidors de potassa i un escampador per import total de 2.698,30 € amb una subvenció de la Diputació de Girona per import de 2.375,00 € (88%).

logo ajuntament weblogo diputació de girona escut