L’ajuntament està treballant per la implantació de l’Administració Electrònica, amb l’ajut econòmic i tècnic de la Diputació de Girona.

foto web

La nova normativa aplicable i l’actual sistema de la informació i comunicació en general han obligat a l’administració local a adaptar-se a aquesta nova manera de treballar i relacionar-se tan entre administracions públiques com amb els ciutadans i per tant, impulsar de forma decidida l’administració electrònica.

Aquest nou model té l’aspiració de millorar la prestació dels serveis als ciutadans, les empreses i les entitats, i augmentar de forma significativa la productivitat i la participació ciutadana de forma continua mitjançant l’ús de les noves tecnologies de la informació i comunicació.

Per assolir aquests objectius es fa necessari l’establiment de nous sistemes d’informació, la interoperabilitat entre les aplicacions, obtenció d’equips per processos de la informació més potents, entre altres.

Per tant, mitjançant una subvenció de la Diputació de Girona per facilitar l’accés a les noves tecnologies, s’ha pogut adequar tecnològicament l’equip informàtic del consistori amb l’adquisició d’una nova impressora que permeti escanejar documents de forma autenticada, una nova pantalla i un disc dur per incrementar potència d’un dels ordinadors existents.

Finalment també comentar que mitjançant l’Oficina de Suport de l’Administració electrònica de la Diputació de Girona s’està rebent el suport i la formació per tal de desplegar el nou gestor d’expedients electrònics que permetre progressivament eliminar el paper de les administracions.

logo ajuntament de pardineslogo diputació de girona escut