Anunci d’informació pública del projecte de reurbanització de la Pl. del Pedró de Pardines