Aprovació de la revisió del nomenclàtor oficial de Pardines