APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER A LES DIVERSITATS SEXUALS I DE GÈNERE 2020-2023 A PARDINES