Aprovació del Projecte executiu de neteja de franges de protecció contra incendis de Pardines