Aprovació inicial del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals

Us comuniquem que el Ple ha aprovat inicialment el projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals.

Podeu consultar l’anunci, el projecte executiu, el plànol de l’estat actual i el plànol de tractament.