Atorgament Subvenció del fons econòmic de caràcter extraordinari de la Diputació de Girona any 2022

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en la sessió Ordinària que va tenir lloc el 5 de juliol de 2022, va acordar en la resolució de la convocatòria de les subvencions del fons econòmic de caràcter extraordinari l’atorgament a l’ajuntament de Pardines del següent:

  • Import atorgat: 20.530,47 €
  • Concepte: Obra de remodelació Plaça del Padró