Atorgament subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Gloria

Per acord de data 8/9/2020 la Diputació de Girona, en sessió ordinària de la Junta de Govern, es va resoldre la convocatòria de la subvenció per a actuacions municipals motivades pel temporal Glòria.

A l’Ajuntament de Pardines s’ha concedit l’import de 20.461,66€, es destinen a arreglar els camins afectats pel temporal (camí de Vilaró, camí nou de Vilaró, camí de cal Nofre i pont de les Vinyes).

Aquestes actuacions es duran a termes amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.