Atorgament Subvencions per a actuacions municipals per nevades 2020

Amb data 4 d’agost de 2020 la Junta de Govern de la Diputació de Girona va acordar l’atorgament dels imports corresponents a la subvenció per actuacions municipals per nevades 2020.

A l’Ajuntament de Pardines es destinen 28.983’49€, es destinaran a accessoris per la màquina llevaneus.

Aquestes actuacions es duran a termes amb el suport econòmic de la Diputació de Girona.