Canvi Fase 1 enllumenat per LEDs

El passat mes de gener es van canviar les lluminàries corresponents a la fase 1 del canvi de punts de llum per tecnologia LED.

Es va procedir a canviar els 25 punts de llum situats a la carretera de Ribes, la plaça dels països catalans i el carrer del camp de Pedró, i es van instal·lar 2 rellotges astronòmics.

El canvi no afecta estèticament a les llums existents, suposa menys contaminació lumínica i menys consum d’energia, objectius del PAESC i de la transició energètica.

Aquesta actuació ha estat subvencionada per la Diputació de Girona, Medi Ambient, amb la campanya “Del Pla a l’Acció” del 2017, per un import de 8.100€.