Concedida una Subvenció de la Diputació de Girona en referència del Pla a l’Acció 2017

Concedida una Subvenció de la Diputació de Girona en referència del Pla a l’Acció 2017.

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2017, va concedir a l’Ajuntament de Pardines les següents línies de subvenció del Pla a l’Acció per a 2017:

  1. Línia 1: Servei de comptabilitat i gestió dels subministraments energètics municipals, redacció d’informes de seguiment del PAES per part de tots els ajuntaments signataris del Pacte d’alcaldes per a l’eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
  2. Línia 3: Execució d’accions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle previstos en el PAES.

Pel què fa a la línia 1, la gestió de la comptabilitat energètica s’ha portat a terme amb la col·laboració dels tècnics de l’Agència de l’energia del Ripollès. Algunes de les tasques que s’han desenvolupat han estat:

  • Alta de les pòlisses,
  • Recepció de la facturació
  • Entrada de dades
  • Anàlisi de dades
  • Redacció d’informes
  • Trobades amb els ajuntaments
  • Requeriments a companyies
  • Anàlisi d’estalvis assolits

El cost de l’actuació ha estat de 250€, essent l’import subvencionat per part de la DDGI un total de 126€, és a dir un 50,4% del cost total .

El principal objectiu ha estat reduir la despesa energètica suposant un gran estalvi als pressupostos de la corporació.

Per a més informació podeu consultar l’informe del cost i del consum energètic municipal de Pardines 2017.

Descarrega-te’l

logo ajuntament weblogo diputació de girona