Concedida una Subvenció de la Diputació de Girona per actuacions en matèria forestal per aquest any 2017

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 18 de juliol de 2017, va concedir a l’Ajuntament de Pardines les següents subvencions:

  1. Campanya de suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals, línia 1, concretament l’arranjament de camins inclosos en un PPIF, en 2,475 Km per import de 870,97€.
  1. Campanya de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora, línia 2, concretament, tallada d’arbrat en 1,3 ha i estassada de sotabosc amb trituració de restes en 6,3 ha per import de 4.481,23€