Concessió subvenció a l’ajuntament per despeses d’inversió en els consultoris locals

El Consell Rector de DIPSALUT va adoptar en data 8/6/2021 l’acord on es resolia la convocatòria de subvenció als ajuntaments per despeses d’inversió en els consultoris locals per a l’any 2021. Podeu consultar la mateixa aquí.

 

En el nostre cas, l’import subvencionat és de 112’72€ d’un total de 181’30€ sol·licitats en concepte d’adquisició de material mèdic.