CONDICIONAMENT INTERIOR DEL MAGATZEM MUNICIPAL “EL PURGATORI” amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Girona

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària de data 21 de març de 2017, va incloure a l’Ajuntament de Pardines en el Programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya anualitat 2017.

Dins aquest programa es va incloure l’obra de Condicionament interior del magatzem municipal “El Purgatori” amb un pressupost de 24.492,69€ i una subvenció de 23.268,05€.

Aquest edifici municipal es trobava en molt males condicions de conservació i el què s’ha fet amb aquestes obres és condicionar tot el seu interior amb la instal·lació elèctrica per tot l’edifici, repàs i rejuntar parets, solera de formigó i paviment de gres, esquerdejat de les parets i la col·locació d’un cel-ràs de pladur i pintat d’aquest. La porta d’accés també s’ha substituït per una de nova. D’aquesta manera aquest edifici complirà amb la normativa vigent aplicable.

Aquestes actuacions amb la col·laboració econòmica de:

logo diputació de girona