Consulta prèvia pública de l’Ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys comunals destinats per a pastures del municipi de Pardines.

CONSULTA PÚBLICA

 

En compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques es publica a la Seu Electrònica (ETAULA) i a la Web Municipal per un termini de 15 dies per tal de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. Els objectius de la norma.
  4. Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.

 

L’objectiu d’aquesta norma és facilitar als interessats la comunicació de l’ordenança reguladora de l’aprofitament dels terrenys comunals destinats per a pastures al municipi de Pardines.

CLICA AQUÍ