DDGI Subvenció noves tecnologies per la situació COVID

La Junta de la Diputació de Girona en sessió extraordinària del 20-10-2020 ha convocat subvenció per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la COVID-19, any 2020.

La subvenció prevista pels ajuntaments del nostre tram de població és de 1.250,00 €

L’Ajuntament de Pardines l’ha sol·licitat la subvenció per afrontar les despeses per import de 1.264,40 €