Evitem la introducció del bacteri Xilella fastidiosa

Des del DARP ens han fet arribar la següent comunicació:

Tal i com us hem informat en anteriors escrits, Xylella fastidiosa és un bacteri que provoca una greu malaltia a les plantes i que provoca la seva mort. Pot atacar a més de 300 espècies de plantes ornamentals i cultius importants de casa nostra com l’olivera, l’ametller, la vinya, els cítrics, entre altres. Actualment no existeix cap tractament efectiu un cop es detecta en qualsevol de les plantes hostes a les que infecta.
Catalunya és lliure de Xylella fastidiosa però no és el cas d’algunes comunitats autònomes properes com son la Comunitat Valenciana (Alacant) i les Illes Balears, així com d’altres estats membres com França (Llenguadoc-Rosselló i Costa Blava) i Itàlia. Quan es detecta en un territori s’ha d’efectuar dràstiques mesures d’erradicació, d’acord amb al normativa comunitària, concretament el Reglament (UE) 2020/20 21 de 14 d’agost, produint greus perjudicis econòmics per als agricultors i els productors de material vegetal. Per aquest motiu cal extremar les mesures que evitin la introducció i la propagació d’aquesta malaltia en el territori de Catalunya.
En aquest sentit, la Polygala myrtifolia (planta de la fotografia) és un dels vegetals considerats per la Comissió Europea amb un elevadíssim risc d’infectar-se per Xylella fastidiosa i de propagar-la. És per això que per evitar la introducció d’aquesta plaga a Catalunya, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, conjuntament amb el sector, considera necessari recomanar el fet de no plantar aquesta espècie ornamental en els espais públics i àrees verdes dels municipis, tot i que no estigui prohibit normativament.
La millor estratègia per evitar la introducció de la Xylella fastidiosa és la prevenció, per la qual cosa és fonamental que qualsevol sospita de la seva presència, es comuniqui immediatament al Servei de Sanitat Vegetal del DARP:  ssv.daam@gencat.cat
.
Us adjuntem l’enllaç al web del DARP, on trobareu la informació sobre aquesta plaga:
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/agricultura/dar_sanitat_vegetal_nou/dar_plagues_males_herbes/dar_plagues/bacteris/xylella-fastidiosa/
Gràcies per la vostra col·laboració