Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona pel 2020

La Diputació de Girona (Junta de Govern en la sessió Ordinària de 16 de juny de 2020) ha atorgat a l’Ajuntament de Pardines, un any més, l’ajut del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020.

Enguany,  les subvencions mantenen l’import total de 43.611,83 € que han cofinançat les actuacions següents:

  • DESPESES CORRENTS: Enllumenat públic: 5.000 € i manteniment de vies públiques (carrers varis) 12.052,75 €  per un total de 17.052,75 €.
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles varis= 6.212,25 € (activitats culturals).
  • NOVES TECNOLOGIES: 596,83 € (equip informàtic).
  • SEGA DE MARGES: 1.600 € (camins veïnals).
  • INVERSIONS: 18.150 € (Reparació i Millores de la Plaça de Sant Esteve)

 

Aquestes actuacions es duran a termes amb el suport econòmic de la Diputació de Girona

DDGI