Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona ha atorgat un any més, l’ajut del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural, a l’Ajuntament de Pardines. Essent, enguany,  un import total de 31.610,00€ que ha permès al consistori contribuir a sufragar el cost de les següents despeses:

  • DESPESES CORRENTS: 26.868,00€ repartits en:
    • Enllumenat públic:10.151,82€ i
    • Arranjament de vies públiques: 16.176,18€.
  • DESPESES CULTURALS: Contractació espectacles varis 4.742,00€.

I que finalment s’ha realitzat i s’ha justificat de la següent manera:

Taula cooperació

Com a consistori podem dir que enguany hem assolit els objectius proposats inicialment de forma molt satisfactòria. En primer lloc i, analitzant la vessant cultural, creiem que, malgrat la realitat dels municipis rurals amb poca població i amb recursos escassos, s’ha procurat mantenir la tradicional programació cultural dins les festivitats pròpies de Pardines: Farinetes, Pasqüetes, la Festa Major, etc.

Pardines dóna una importància i rellevància especial a les expressions culturals catalanes, des d’una vessant popular. Així fomenta intercanvis i trobades de gegants, esbarts dansaires i grups de música tradicional. A més, considerem que les programacions, encara que senzilles són positives per a poder mantenir l’arrelament al territori i la cultura, al mateix temps que ens apropa a noves formes de pensament, i noves opinions i manera d’expressió, no tant habituals ni accessibles en un entorn rural i de muntanya, com és el municipi de Pardines. Així doncs, creiem fermament que gràcies al Fons de cooperació s’ha permès mantenir o fins i tot millorar la qualitat de vida social dels veïns i veïnes de Pardines.

En segon lloc i, analitzant la despesa corrent on s’ha finançat gran part de la despesa d’enllumenat públic i d’arranjament de vies públiques, dir que el consistori ha fet grans esforços per tal de reduir el cost de l’enllumenat públic gràcies a: ajustar les potències contractades de cada comptador, substitució de bombetes actualment no permeses per bombetes de led, etc. Amb la qual cosa s’ha reduït la despesa prevista inicialment, de gairebé 3.000€. Amb la qual cosa s’ha permès demanar un canvi de destí i poder incrementar la despesa en realitzar obres per a millorar l’estat de varies vies públiques. En són una mostra: Subministre i col·locació de llosa malmesa al Carrer del Mestre Isern, Plaça del Padró, substitució de paviment de formigó davant la porta d’entrada dels Baixos de l’Ajuntament, entre moltes d’altres actuacions que hom pot apreciar mentre  es passeja pel poble.

 

logo ajuntament weblogo diputació de girona escut