La Diputació de Girona atorga una subvenció 4.497,84€ (75% del pressupost) per a invertir-ho a la muntanya.

La Diputació de Girona, amb data 7 de juliol de 2020 va prendre, per unanimitat, la resolució de la subvenció del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incèndis forestals per a l’exercici 2020.

La subvenció que ha estat concedida a l’Ajuntament de Pardines ha estat en concepte de:

MANTENIMENT: Substitució de 1.734 metres de filat ramader a la forest CUP 107. 

L’actuació s’ha previst per un pressupost de 5.997,12€, essent l’import de la subvenció de 4.497,84€, és a dir, el 75%.