La Generalitat de Catalunya publica la Proposta de resolució provisional de la concessió de subvencions del PUOSC 2020-2024

El passat 9 de juliol de 2020 la Generalitat de Catalunya va publicar la Proposta de resolució provisional per a la concessió de la subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis per al període 2020-2024.

Així doncs, a falta de presentar les al·legacions que es considein oportúnes dins el termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la seva publicació, les subvencions concedides han estat:

 

Coberta de la pista poliesportiva de la Plaça dels Països Catalans (Línia Inversió ANNEX 1)

Pressupost= 239.889,17€

Subvenció atorgada= 227.894,71€ (95% sobre el total del projecte)

Recursos propis= 11.994,46€ (5% sobre el total del projecte)

 

Remodelació de la Plaça del Padró (Municipis petits ANNEX 3)

Pressupost= 124.423,92€

Subvenció atorgada= 118.202,72€ (95% sobre el total del projecte)

Recursos propis= 6.221,2€ (5% sobre el total del projecte)

 

Ambdúes actuacions s’han resolt executar per a l’anualitat 2022. 

 

Pressupost total= 364.313,09€

Subvenció atorgada=346.097,43€

Recursos propis= 18.215,66€

 

Podreu trobar més informació a : http://municat.gencat.cat/ca/ajuts-i-subvencions/puosc/