L’ajuntament de Pardines un any més compromès amb la recuperació de pastures gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona

L’ajuntament de Pardines ha executat les obres a la forest “Emprius de Pardines”, forest catalogada d’Utilitat Pública amb el número 25 de Girona.

L’actuació s’ha dut a terme a la vessant sud i sud-oest del Puig Cerverís, a continuació de les que es van executar l’any 2018.

L’objectiu de l’actuació ha estat la creació d’espais oberts mitjançant recuperació d’antigues pastures a les vessants sud i sud-oest del Puig Cerverís, corresponent a la forest “Emprius de Pardines” CUP 25, propietat de l’Ajuntament de Pardines i dins els límits del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. Concretament, les actuacions s’han realitzat sobre una superfície de 2,55 hectàrees de regenerat de pi negre i presència de ginebró.

Els treballs han consistit en la tallada d’arbrat i estassada mecanitzada amb acabat manual de la zona de les vessants sud i sud-oest del Puig Cerverís.

Les feines han seguit la següent fase de treballs:

  • els arbres més petits s’han tallat i s’han deixat a terra amb la brancada inclosa.
  • Els arbres amb majors diàmetre s’han tallat primerament a una alçada de 1,5 metre, deixant també a terra la capçada.
  • Un cop fet això, un tractor amb desbrossadora de martells i una tanqueta han procedit a triturar totes les restes generades, alhora que s’ha estassat tot el bàlec i ginebró, que creix en densitats exageradament altes en aquest sector.
  • Després de fer el triturat amb el tractor i la tanqueta, s’ha procedit a tallar els troncs que quedaven dels arbres gruixuts. Aquests troncs s’han trossejat amb el xerrac i a continuació s’han tornat a picar amb la tanqueta.
  • S’han deixat alguns pocs arbres en peu per oferir ombres al bestiar, alhora que seran d’importància per a la biodiversitat. Els arbres que s’han deixat en peu, s’han podat a una alçada de 2 metres, de tal manera que les vaques i els cavalls s’hi podran gratar, costum molt habitual en el bestiar major.

Els treballs han suposat una despesa de 2.840€ dels quals 2.566€ han estat subvencionats per la Diputació de Girona.