Llista provisional aspirants admesos i exclosos del procés per a la contractació laboral temporal d’un agutzil a l’Ajuntament de Pardines

Avui dia 4 de maig de 2018 ja es pot consultar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatoria d’una plaça d’agutzil de l’Ajuntament de Paridnes dins El Tauler d’anuncis de la Seu Electrònica de la pàgina web de la corporació.

A continuació us facilitem l’enllaç.

Llista provisional d’aspirants admesos i exclosos de la convocatòria d’una plaça d’agutzil de l’Ajuntament de Pardines.