Pardines aconsegueix promocionar l’activitat fisicoesportiva gràcies a l’ajuda de la DDGi

L’Ajuntament de Pardines impulsa diverses accions de millora als equipaments esportius i dóna suport a les famílies d’aquest municipi perquè els seus fills puguin assistir al casal d’estiu esportiu.  

foto nens

En aquests últims mesos l’Ajuntament de Pardines ha fet una aposta clarament per a fomentar l’activitat fisicoesportiva sobretot entre els més joves, ara bé, el resultat ha estat gratament positiu, ja que amb les diverses actuacions de millora que s’han realitzat s’ha aconseguit el foment i la promoció de l’esport en general de tots els veïns i veïnes del municipi.

D’una banda, les actuacions de millora s’han fet tant a la zona esportiva polivalent, pista on s’hi poden desenvolupar activitats diverses com són el futbol sala i el bàsquet, així com també la pista de pàdel.

Aquests equipaments esportius mostraven certes deficiències o fins i tot falta de factors de seguretat que d’alguna manera impedient en menys o més mesura la bona pràctica de l’activitat esportiva. Algunes d’aquestes deficiències n’eren:

  • Falta de seguretat a l’entrada de la zona esportiva polivalent, donada la proximitat amb la carretera i a la zona de pàrking del municipi.
  • Deteriorament del paviment de la pista de pàdel
  • Deteriorament de les grades de la zona esportiva polivalent
  • Xarxes de joc molt malmeses i deteriorades.

Les actuacions han consistit en:

  • Fabricació i instal·lació de tanques de seguretat a la zona esportiva polivalent.
  • Millora del paviment esportiu de la pista de pàdel
  • Arranjament de les grades de la zona esportiva.
  • Substitució de les xarxes de futbol sala, bàsquet i pàdel.

Aquestes actuacions han permès millorar i, fins i tot incrementar, la pràctica de l’esport. Alhora que se’ls ha garantit una seguretat en el seu desenvolupament que fins el moment era inexistent.

 

Per altra part i no menys important, l’Ajuntament de Pardines ha col·laborat amb les famílies amb fills d’edat escolar perquè aquests poguessin assistir al casal esportiu que s’ha dut a terme durant el mes de juliol al municipi veí de Ribes de Freser. Facilitant-los el transport des del municipi de Pardines fins a Ribes de Freser.

Inicialment, en el moment de realitzar la sol·licitud, la idea de l’Ajuntament era poder organitzar el casal d’estiu directament en el municipi, ara bé, després de les converses amb l’empresa organitzadora del Casal d’estiu a Ribes de Freser era força inviable.

Normalment, aquests tipus de casals d’estiu esportius no solen ser impartits en municipis similars als de Pardines, ja que no es disposen dels recursos necessaris o fins i tot de vegades, malgrat poder disposar dels recursos, aquests moltes vegades no estan a una distància curta, per tant, resulta complicat poder desenvolupar-los.

 

Ambdues línies d’actuació  han tingut un cost total de 3.572,44 €, dels quals un 83,98% ha estat subvencionat per la Diputació de Girona mitjançant una subvenció per actuacions en la promoció i foment de l’activitat física i de l’esport a les comarques gironines exercici 2017 i el 16,02% restant amb fons propis municipals.

 

Finalment des de l’Ajuntament de Pardines volem agrair l’aportació econòmica de la Diputació de Girona ja que s’ha pogut tirar endavant amb una iniciativa que ha permès una millora substancial tant per als equipaments municipals, però sobretot per a la qualitat de vida dels seus habitants.

Alhora, des de l’Ajuntament de Pardines volem fer públic la satisfacció de molts pares i mares de fills que han utilitzat el transport per a poder baixar a Ribes a fer l’activitat de casal d’estiu, així com la resta de veïns del municipi.

S’ha vist que la gent en general està molt satisfeta donat que amb les actuacions que s’han dut a terme, s’ha permès millorar l’estat dels equipaments esportius de què disposa el municipi, facilitant i incentivant la pràctica de l’activitat fisicoesportiva. I ja no tant sols fomentant-la des de la base, és a dir, des de les escoles, sinó que s’ha vist afectat notòriament a tots els usuaris.

logo ajuntament de pardines                    logo diputació de girona escut