Pardines ja té un nou equip de govern per la legislatura 2019-2023

Aquest dissabte 15 de juny de 2019, a les 09:12h ha tingut lloc a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Pardines, la constitució del nou equip de govern resultat de les eleccions locals celebrades el passat 26 de maig d’enguany.

Durant la sessió extraordinària han pres possessió del càrrec els nous 5 regidors i regidores, noms dels quals es detallen a continuació:

  • Núria Pérez Desel
  • Laia Martínez Morera
  • Jaume Morera Tarruella
  • Marta Desel Serra
  • Jordi Hubach Claramunt

Totes les regidores han jurat o promès acomplir fidelment amb les obligacions del càrrec de regidor/a a l’Ajuntament de Pardines, amb lleialtat al Rei, i a respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. Pregunta que ha realitzat la secretària segons la fórmula establerta pel Real Decret 707/79 de 5 d’abril. 

Addicionalment, algunes de les regidores han jurat o promes treballar per a la república catalana. Concretament s’ha citat el text que es mostra a continuació:

Juro o prometo per la república catalana:

“Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifesto el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d’una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.”

 

Acte seguit, s’ha procedit a l’elecció de l’alcaldessa pel mandat 2019-2023.  La cap de llista Núria Pérez ha estat escollida per majoria absoluta, en votació pública dels regidors i regidores.

Constitució Ajuntament de Pardines