Publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos del procés d’adjudicació dels quatre habitatges de protecció oficial de Pardines

Després del període de recepció de les sol·licituds, aquestes s’han valorat d’acord amb la documentació aportada i en base al requisits d’accés previstos en les normes particulars establertes a les bases reguladores del procediment d’adjudicació dels quatre habitatges de protecció oficial en règim de lloguer, les quals varen ser inicialment aprovades en sessió extraordinària el dia 21 de gener de 2019, i definitivament aprovades després d’estar exposades durant 20 dies hàbils, sense haver-se presentat cap al·legació.

Si vols consultar la llista provisional d’admesos i exclosos del procediment d’adjudicació dels quatre habitatges de protecció oficial, CLICA AQUÍ