Publicació d’un nou procés selectiu a l’Ajuntament de Pardines.

 

Us informem que avui dia 27 de gener de 2020 s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona, número 17, i a la seu electrònica d’aquest ajuntament les bases reguladores (text íntegre) de la convocatòria pel :

PROCÉS SELECTIU MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ LLIURE PEL NOMENAMENT D’UN TÈCNIC D’ADMINISTRACIÓ GENERAL (GRUP A1) EN RÈGIM DE FUNCIONARI INTERÍ PER PROGRAMA DE L’AJUNTAMENT DE PARDINES, I PER LA CONSTITUCIÓD’UNA BORSA DE TREBALL. 

El termini per presentar sol·licituds és de deu dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGC. 

Les persones que hi estiguin interessades poden consultar les bases clicant AQUÍ.