Sessió de Ple de 02-02-2022

Sessió ordinària del Ple del mes de febrer de 2022

Acta del Ple (esborrany)