Sessió formativa de COMPOSTATGE CASOLÀ

compostatge web

El passat 15 de juny de 2018 es va dur a terme una sessió de formació sobre el compostatge casolà. La sessió formativa es va fer a càrrec de l’empresa SPORA Serveis Ambientals, amb el suport del Consell comarcal del Ripollès i l’Ajuntament de Pardines, gràcies als ajuts PIMA sol·licitats al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

L’objectiu de l’Ajuntament de Pardines és incentivar a la població fer una bona selectiva de residus, sobretot separar molt bé la orgànica de la fracció resta. Una bona manera d’incentivar a la gent és oferir la possibilitat de poder disposar de compostadors a casa seva o, en el cas de no poder disposar d’espai per a tenir-lo, adeqüar un espai municipal per a poder abocar-hi la matèria orgànica i crear compostatge d’elaboració pròpia per a tots els veïns i veïnes.

El consistori creu que serà una bona manera de conscienciar a la gent del municipi de cares a la nova implantació de recollida de residus.
Entre tots aconseguirem millorar la bossa tipus, i fent una millor recollida selectiva, n’estem completament segurs.

A continuació adjuntem el tríptic informatiu. Cliqueu aquí.