Sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Pardines de 9-07-2021