S’inicien les obres de pavimentació de la xarxa rural dels camins de muntanya de Pardines gràcies a l’aportació econòmica del Departament de Territori i Sostenibilitat, derivada de la Llei d’alta muntanya.

Avui dia 2 de juliol s’han iniciat les obres de pavimentació d’un tram del Camí de l’Orri Vell. Tram de camí que va ser escollit per l’equip de govern amb l’objectiu de contra-restar el desgast provocat per la forta pendent, les inclemències meteorològiques i l’ús repetitiu.

Col·locació de formigó Orri Vell

L’actuació d’esmentat camí és possible gràcies a l’aportació econòmica del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, derivada de la Llei d’alta muntanya. El Consell Comarcal del Ripollès és l’encarregat de licitar l’adquisició del material i fer el seguiment de l’execució dels treballs de condicionament, que estan executant tots els ajuntaments de la comarca. El 25 % del pressupost s’ha repartit a parts iguals entre els dinou municipis i el 75 % restant s’ha distribuït proporcionalment en funció de la superfície dels termes.