Sol·licituds al Pla d’Obres de Catalunya (PUOSC) i proposta d’atorgament de la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Pardines va sol·licitar la inclusió de dues obres a la convocatòria del PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2020-2024.

Al dia d’avui no tenim garantit el finançament del PUOSC, però s’ha fet pública la proposta d’atorgament del 95% del cost de cada actuació (amb un import total de 346.097,43 €) pel fet que les actuacions han sigut molt ben valorades per la Generalitat de Catalunya.

L’Ajuntament posa en coneixement de les veïnes i veïns tota la documentació tècnica que es va presentar a la convocatòria, següent:

Cobriment de la Pista Poliesportiva:

Remodelació de la Plaça del Pedró

L’execució d’aquestes dues obres suposarà una important millora per la qualitat de vida al poble.