Subvenció actuació en matèria forestal DDGI

La Diputació de Girona, àrea de territori i sostenibilitat (Medi Ambient), en la Línia 1 d’actuacions en matèria forestal i prevenció d’incendis 2020 ha concedit l’import de 4.497’84€.

L’import està destinat a la retirada de 2.734m de filat espinòs i pals en mal estat per canviar-ho per un nou filat, al CUP 107-Rompudes, Montroig.

L’actuació es realitza pel Consorci d’espais d’interés natural del Ripollès.