Subvenció per a actuacions municipals per nevades 2021

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió ordinària del dia 20 de juliol de 2021 va resoldre atorgar al municipi de Pardines les següents:

  • En concepte de despeses corrents la quantitat de 2.790’71€
  • En concepte d’inversions la quantitat de 7.204’60€

 

Els diners seran destinats a les actuacions municipals per nevades 2021.