Un any més, la DDGI dona suport a l’Ajuntament de Pardines per assolir els objectius de la sega de marges dels camins veïnals de titularitat municipal.

Un any més l’Ajuntament de Pardines ha pogut realitzar les tasques de sega de marges del camins veïnals els quals n’és titular, gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona. Enguany, ha estat un any de moltes pluges, fet que ha provocat l’acceleració del creixement de les herbes dels vorals dels camins. Per aquest motiu l’Ajuntament ha hagut de vetllar per mantenir els camins veïnals quedessin nets per tal de garantir la seguretat dels seus veïns i veïnes a l’hora de circular-hi, així com per prevenir possibles riscs d’incendis forestals.

La sega dels marge ha està d’un metre d’amplada a banda i banda dels camins veïnals que s’exposen a continuació:

CAMINS
LONGITUD (m)
PD1. Pardines – Puigsac
2.100
PD2. Can Dulsat
950
PD3. Càmping
1.150
PD4. Vilaró – Puigsac
2.850
PD5. La Falgosa
3.500
PD6. Can Nofre
1.800
PD7. Collada Verda
5.200
TOTAL
17.550

 

Així doncs, les feines de sega de marges executades durant el període d’estiu als camins veïnals han tingut un cost total de 2.172,86€ dels quals han estat subvencionats 1.600€ per la Diputació de Girona,  és a dir una aportació del 73,64% sobre el total del cost. El 26,36% del cost , 572,86€ s’ha assumit amb recursos propis. 

Amb aquesta actuació el consistori creu haver assolit els objectius plantejats malgrat l’abundància de vegetació herbàcia d’enguany.

 

*Tots els costos inclouen IVA- Impost sobre el Valor Afegit.