Edictes

Exercici: 2017 Bop: 183-0 Edicte: 7882 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6166 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5170 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4390 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 83-0 Edicte: 3395 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte sobre la renovació de membres de la Junta Pericial del Cadastre de rústega
Exercici: 2017 Bop: 82-0 Edicte: 3349 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit número 1/2017 i 2/2017
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3253 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3252 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació provisional de modificació de dues ordenances fiscals per a l'exercici 2017
Exercici: 2017 Bop: 80-0 Edicte: 3251 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial de la modificació del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)