Edictes

Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6118 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4912 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4008 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificacions de crèdit núm. 2/2018 i 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d'un agutzil
Exercici: 2018 Bop: 55-0 Edicte: 2278 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 2/2018 i 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1133 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit número 6/2017 i 7/2017
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10233 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 6/2017 i 7/2017