Edictes

Exercici: 2019 Bop: 172-0 Edicte: 6968 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública del Pla econòmic financer 2019-2020
Exercici: 2019 Bop: 149-0 Edicte: 6255 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5511 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5111 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3732 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'informació pública de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament dels terrenys comunals per a pastures al municipi
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2323 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1373 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019