Edictes

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5511 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 126-0 Edicte: 5111 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 119-0 Edicte: 4888 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4235 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 5/2019
Exercici: 2019 Bop: 99-0 Edicte: 4020 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública dels expedients de modificació de crèdit núm. 2/2019, 3/2019 i 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3732 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'informació pública de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament dels terrenys comunals per a pastures al municipi
Exercici: 2019 Bop: 62-0 Edicte: 2323 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 42-0 Edicte: 1373 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 24-0 Edicte: 735 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'exposició pública de les bases que han de regir el procediment d'adjudicació en règim de lloguer d'un habitatge de protecció oficial, propietat de l'Ajuntament de Pardines
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 94 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018