Edictes

Exercici: 2022 Bop: 140-0 Edicte: 6517 AJUNTAMENT DE PARDINES - Retribucions d'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 106-0 Edicte: 4749 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua)
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4447 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3619 AJUNTAMENT DE PARDINES - Modificació del cartipàs i retribucions de regidors
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2023 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Plaça del Pedró de Pardines
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 611 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la Plaça del Pedró de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10785 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2021
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament de pastures comunals de gestió municipal de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9659 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9363 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021