Edictes

Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 94 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 10/2018
Exercici: 2019 Bop: 10-0 Edicte: 88 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 2-0 Edicte: 11253 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i de preus públics per a l'exercici 2019 i següents, i publicació del text refós
Exercici: 2018 Bop: 237-0 Edicte: 10653 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 10/2018
Exercici: 2018 Bop: 233-0 Edicte: 10262 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i les bases d'execució del pressupost per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 228-0 Edicte: 10027 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9605 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8329 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 174-0 Edicte: 7793 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018