Edictes

Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit número 6/2017 i 7/2017
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10233 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 6/2017 i 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10091 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 204-0 Edicte: 8764 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 183-0 Edicte: 7882 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 138-0 Edicte: 6166 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'informació pública del compte general de l'exercici 2016
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5171 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de dues ordenances fiscals
Exercici: 2017 Bop: 118-0 Edicte: 5170 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible (PAES)
Exercici: 2017 Bop: 104-0 Edicte: 4390 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2017