Edictes

Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6306 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de la dedicació de l'Alcaldia i retribucions corresponents
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6275 AJUNTAMENT DE PARDINES - Informació pública del Reglament del Cementiri Municipal de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6270 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació provisional de l'aprovació i modificació d'ordenances fiscals
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4433 AJUNTAMENT DE PARDINES - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 102-0 Edicte: 4430 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 79-0 Edicte: 3241 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del projecte de la zona de compactadors
Exercici: 2021 Bop: 33-0 Edicte: 1090 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del projecte d'obra ordinària d'adequació de la nova zona de compactadors
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8959 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del Pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 232-0 Edicte: 8950 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 8/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8166 AJUNTAMENT DE RIPOLL - Aprovació inicial de la modificació puntual número 30 del POUM de Ripoll referent a la correcció d'errada gràfica en l'alineació del carrer Pardines