Edictes

Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4008 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificacions de crèdit núm. 2/2018 i 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d'un agutzil
Exercici: 2018 Bop: 55-0 Edicte: 2278 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 2/2018 i 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 32-0 Edicte: 1133 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 15-0 Edicte: 320 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificació de crèdit número 6/2017 i 7/2017
Exercici: 2018 Bop: 12-0 Edicte: 164 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 236-0 Edicte: 10233 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 6/2017 i 7/2017
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10091 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació inicial del pressupost general, la plantilla de personal i la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 204-0 Edicte: 8764 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2017
Exercici: 2017 Bop: 183-0 Edicte: 7882 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial dels expedients de modificació de crèdit 5/2017