Edictes

Exercici: 2018 Bop: 216-0 Edicte: 9605 AJUNTAMENT DE PARDINES Anunci d'aprovació provisional de la modificació d'ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 190-0 Edicte: 8329 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 8/2018
Exercici: 2018 Bop: 174-0 Edicte: 7793 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 151-0 Edicte: 6938 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 7/2018
Exercici: 2018 Bop: 149-0 Edicte: 6819 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 133-0 Edicte: 6118 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 119-0 Edicte: 5397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2018 Bop: 110-0 Edicte: 4912 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 5/2018
Exercici: 2018 Bop: 91-0 Edicte: 4008 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació definitiva dels expedients de modificacions de crèdit núm. 2/2018 i 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 57-0 Edicte: 2397 AJUNTAMENT DE PARDINES Edicte d'aprovació de les bases i la convocatòria del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la contractació laboral temporal d'un agutzil