Edictes

Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3619 AJUNTAMENT DE PARDINES - Modificació del cartipàs i retribucions de regidors
Exercici: 2022 Bop: 55-0 Edicte: 2023 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització de la Plaça del Pedró de Pardines
Exercici: 2022 Bop: 24-0 Edicte: 611 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la Plaça del Pedró de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 247-0 Edicte: 10785 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació de l'Oferta pública d'ocupació 2021
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9679 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva de l'Ordenança reguladora de l'aprofitament de pastures comunals de gestió municipal de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 224-0 Edicte: 9659 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva del Reglament del Cementiri de Pardines
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9363 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
Exercici: 2021 Bop: 217-0 Edicte: 9350 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació del pressupost per a l'exercici 2022
Exercici: 2021 Bop: 178-0 Edicte: 7783 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació definitiva de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7678 AJUNTAMENT DE PARDINES - Aprovació inicial de l'Ordenança d'aprofitament de pastures comunals municipals